Cổ Team

18/03/2023 23:49 25 lượt truy cập
Vương Giả Săn Mồi - Ổn Định Đừng Lãng; Ổn Định Đừng Gây Sóng Gió

Vương Giả Săn Mồi

Tên khác

Ổn Định Đừng Lãng; Ổn Định Đừng Gây Sóng Gió

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
12/02/2023
Số chương
500
Tác giả
暴暴是只猫
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Thiên đường đã đóng cửa, địa ngục đủ quân số. Vì vậy, ta đây ở lại thế giới là tai họa ... Vua của thế giới ngầm, Trần Nặc, đã xuyên không đến một người bình thường, trở về năm 18 tuổi! Vốn muốn an phận thủ thường, tán tỉnh hoa khôi trường học, đến nhà bố vợ ăn cơm, nhưng luôn có kẻ thù không mời mà đến. ... Quên đi, ta sẽ thách đấu! Bắt đầu!
Vương Giả Săn Mồi hay Ổn định đừng lãng cổ team dịch tiếp từ chap 55

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/03/2023 23:49
0
18/03/2023 23:47
0
15/03/2023 18:37
890
18/02/2023 23:51
2540
15/02/2023 12:29
2143
14/02/2023 19:48
2446
14/02/2023 19:46
2899
13/02/2023 15:37
999
14/02/2023 17:25
313
14/02/2023 17:25
291
13/02/2023 15:33
263
14/02/2023 17:25
267
13/02/2023 15:31
199
13/02/2023 15:30
194
13/02/2023 15:29
188
13/02/2023 15:28
180
14/02/2023 17:25
169
13/02/2023 15:25
160
13/02/2023 15:24
163
13/02/2023 15:23
161
13/02/2023 15:22
168
13/02/2023 15:21
179
13/02/2023 15:20
161
13/02/2023 15:19
170
13/02/2023 15:18
163
13/02/2023 15:16
156
13/02/2023 15:15
169
14/02/2023 17:25
158
13/02/2023 15:13
152
13/02/2023 15:12
156
13/02/2023 15:10
159
13/02/2023 15:10
163
13/02/2023 15:09
149
13/02/2023 15:07
161
13/02/2023 15:07
178
13/02/2023 15:05
145
13/02/2023 15:05
156
13/02/2023 15:03
163
13/02/2023 15:03
173
13/02/2023 15:01
168
13/02/2023 15:01
145
13/02/2023 15:00
170
13/02/2023 14:59
177
13/02/2023 14:57
185
13/02/2023 14:56
174
13/02/2023 14:55
190
13/02/2023 14:55
198
14/02/2023 17:25
192
13/02/2023 14:52
198
13/02/2023 14:51
189

Bình luận

Nội dung liên quan