Cổ Team

31/01/2023 17:29 139.82 K lượt xem
Ta Vô Địch Lúc Nào - 我什麼時候無敵了

Ta Vô Địch Lúc Nào

Tên khác

我什麼時候無敵了

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
500
Tác giả
Mr. Xiliu
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Truyện tranh TA VÔ ĐỊCH LÚC NÀO kể về nam chính luôn nghĩ mình là người phàm, nhưng hắn không biết rằng trong sân đầy hiện vật, gà nuôi còn là phượng hoàng! Mãi cho đến khi hắn ta sống ở phàm trần 5 năm, hệ thống cuối cùng cũng câu thông với hắn. Sau đó, hắn mới nhận ra rằng một người dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, họ sẽ sợ hãi đến mức gọi hắn là tiền bối. Hơn nữa, họ quỳ xuống bái lạy ...Chính ta bản lĩnh sức mạnh của hắn ta vô địch lúc nào không hay.
Cổ Team sẽ dịch TA VÔ ĐỊCH LÚC NÀO từ chap 104.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Views
30/01/2023 19:05
1200
30/01/2023 19:03
1047
31/01/2023 17:29
2608
31/01/2023 17:29
2871
31/01/2023 17:29
2600
31/01/2023 17:29
2168
31/01/2023 17:29
3611
10/01/2023 16:28
1804
10/01/2023 16:28
2961
04/01/2023 10:54
3472
04/01/2023 10:55
2316
27/12/2022 16:16
2894
27/12/2022 16:15
2558
19/12/2022 16:37
3372
19/12/2022 16:37
2130
09/12/2022 18:27
3643
09/12/2022 18:27
76
09/12/2022 18:27
3287
29/11/2022 10:39
2145
29/11/2022 10:38
3569
29/11/2022 10:38
2886
17/11/2022 16:03
3011
17/11/2022 16:03
1879
14/11/2022 11:48
2674
05/11/2022 17:54
1897
04/11/2022 09:20
1493
04/11/2022 08:56
861
04/11/2022 08:56
640
04/11/2022 08:56
692
04/11/2022 08:56
639
04/11/2022 08:56
637
04/11/2022 08:56
633
04/11/2022 08:56
621
03/11/2022 16:31
563
03/11/2022 16:29
576
03/11/2022 16:29
554
03/11/2022 16:29
590
03/11/2022 16:29
491
03/11/2022 16:29
468
03/11/2022 16:28
484
03/11/2022 16:27
470
03/11/2022 16:26
495
03/11/2022 16:25
462
03/11/2022 16:24
468
03/11/2022 16:24
451
03/11/2022 16:23
456
03/11/2022 16:21
529
03/11/2022 16:20
448
03/11/2022 16:19
465
03/11/2022 16:18
457

Bình luận

Nội dung liên quan