Amireux

08/11/2022 20:13 8.5 K lượt truy cập
Khi tôi thoát kiếp nô lệ của công ty (Oneshot) - When I Quit Being a Corporate Slave

Khi tôi thoát kiếp nô lệ của công ty (Oneshot)

Tên khác

When I Quit Being a Corporate Slave

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
1
Thể loại
Tác giả
Tobi Washio
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Khi tôi thoát kiếp nô lệ của công ty, tôi đã gặp được mai đẹt ti ni ở gay bar.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/10/2022 21:07
4191

Bình luận

Nội dung liên quan