JaChi Translator Team

18/03/2023 23:57 2.87 K lượt truy cập
Hôm Nay Quý Phi Cũng Sẽ Lấy Thân Phục Địch -

Hôm Nay Quý Phi Cũng Sẽ Lấy Thân Phục Địch

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
24/12/2022
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Fire工作室,顾我,白三文化
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

"Hoán đổi thân xác với kẻ thù, rồi sau đó phát hiện ra cô ta đang mang thai?!" Kiều quý phi buộc phải ôm "bóng" thay thế Ninh quý nhân, nàng mỗi ngày đều tức muốn điên người. Điều khó tin nhất chính là: quý nhân xảo quyệt thâm độc này, lại đang crush bổn cung?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/12/2022 11:54
531
30/12/2022 10:45
316
30/12/2022 10:47
239
30/12/2022 22:08
248
02/01/2023 20:43
393
09/01/2023 13:18
227
16/01/2023 11:51
160
25/01/2023 10:27
126
28/01/2023 23:07
90
06/02/2023 22:45
85
12/02/2023 18:18
81
19/02/2023 17:21
92
26/02/2023 17:11
72
26/02/2023 17:34
61
05/03/2023 14:38
55
12/03/2023 11:55
39
18/03/2023 23:57
10

Bình luận

Nội dung liên quan