LYN SUBTEAM

@LYNSUBTEAM 348 người theo dõi
Lyn Team - Động phim ngôn tình
Team chuyên sub những bộ phim Trung Quốc mới và sẽ không bị trùng lặp với các
web phim lậu nên vui lòng không reup bản dịch.
Dailymotion của Team: www.dailymotion.com/dm_cdb7477060e333985f9b3456770d804b
Email: vt[email protected]gmail.com
Liên hệ: [email protected]

Mới nhất